Slump – så fungerar slumpen

Slump är när ett resultat inte är förutsägbart. Utfallet beror inte på tidigare resultat och kan inte påverkas av medveten handling.

CasinoPlay går igenom vad slumpen är och hur den fungerar.

Vad betyder slump?

Slump betyder att något inte är förutsägbart. Det är slumpartat. Slumpen är när ingen kan veta eller förutspå vad ett visst händelseförlopp kommer att bli.

Slumpen med en kastad tärning

Exempel på slumpen

Tänk dig någon som kastar två tärningar. Personen skakar dem i handen och slänger i väg dem i full fart över bordet. De snurrar och landar sedan på bordet.

Vilka nummer som visas på tärningarna avgörs av slumpen. Personen som kastade dem kunde inte på något sätt veta resultatet på förhand och kunde inte heller påverka det.

Varför används slumpen?

Slumpen används när man av någon anledning vill få fram ett resultat som inte påverkas av partiskhet eller vilja.

Det finns många situationer där man kan använda slump som ett verktyg:

Sällskapsspel

I många sällskapsspel används en eller flera tärningar för att slumpa fram ett resultat. Monopol, Yatzy och Fia med knuff är bara några exempel.

Det finns sällskapsspel där resultatet helt och hållet beror på slumpen, men ofta är det en kombination av olika faktorer där spelarens strategi och taktik också har inverkan på vem som ska vinna.

Casino

På casino bygger de allra flesta spel på slumpen. Här spelar det ingen roll om det är fysiskt casino eller online-casino.

Det vanligaste casinospelet som bygger på denna princip är spelautomater och slots. Men även spel som blackjack, baccarat och poker beror till stor del på slumpen även om du som spelare kan vara med och påverka utgången med rätt val av taktik.

Sport

I många sporter används slump för att avgöra vilket lag eller vilken spelare som ska få börja matchen. Så är det exempelvis i fotboll och amerikansk fotboll.

Varje lagkapten får välja krona eller klave. Sedan singlar domaren ett mynt. Det lag som ”vinner” myntkastningen får välja planhalva och även göra avspark.

Politik

I den atenska demokratin användes en form av utlottning för att allokera platser för de politiska representanterna som skulle styra Aten. Idag har slumpen ersatts av röstning genom demokratiska allmänna val men förekommer som element i processen på sina håll.

Matematik och vetenskap

Genom att slumpa fram nummer och kombinationer går det att få fram oberoende och rättvisa urval exempelvis till undersökningar och enkäter. Slumpen används även för att göra avancerade beräkningar som exempelvis Monte Carlo-simuleringar.

Medicin

När medicinska undersökningar genomförs används slumpen för att påvisa effekten av den medicin som studeras. Metoden kallas för randomiserad kontrollerad studie.

Religion

Inom vissa religioner används slumpen för att göra olika val eller resultat, något som då ofta tolkas som en handling av högre makt.

Tre saker som kan påverka slumpen

Casinospel och tärningsspel ligger nära till hands för att förstå hur slumpen fungerar, men skrapar vi på ytan ser vi att det finns tre grundläggande sätt som slumpen fungerar på:

 • Miljö – ett slumpmässigt resultat som tas fram ur omgivningen, tänk till exempel hur atomer rör sig i ett gasmoln.
 • Startvillkor – resultatet kan ibland trots allt påverkas av små skillnader i startvillkoret, tänk exempelvis med vilken hastighet en tärning kastas.
 • System – slumpgenerator som genererar ett till synes slumpartat resultat men som i själva verket bygger på algoritmer som alltså bara nästan är slumpmässiga.

Flera typer av slump

Inom forskningen nämns flera typer av slump:

 • Deterministisk
 • Indeterministisk
 • Synkroniserad slump

Vi ska titta lite närmare på dessa begrepp:

Deterministisk slump

Om det inte finns en chans att på något sätt förklara och analysera bakgrund, orsak och verkan talar man om deterministisk slump. Det är detta de flesta av oss tänker på när vi pratar om slumpen.

Indeterministisk slump

När vi talar om indeterministisk slump handlar det i stället om en insikt i att resultatet i själva verket kan beror på en eller flera faktorer. Man brukar säga att slumpen en faktor som är inbyggd i naturlagarna.

Enligt denna teori finns det egentligen inget som heter slump i universum utan resultatet kommer från en serie händelser som var och en kan förklaras med olika naturlagar.

Synkroniserad slump

Synkroniserad slump är ett mindre använt begrepp men som började användas av psykoanalytikern C.G. Jung. Synkronicitet som det också kallas innebär att man observerar ett meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband.

Ett exempel är när två personer som inte träffat varandra på länge men som tänker på varandra en viss dag träffar varandra av en slump på bussen.

Denna typ av slump är mer vanlig inom coaching, new age och liknande och det saknas empiriska belägg för att det ska finnas några orsakssamband.

Slumpgenerator – slumpa fram nummer

I vissa spel kan det vara intressant att använda en slumpgenerator för att ta fram nummer att spela på. Lotto är ett sådant exempel.

Det finns flera slumpgeneratorer på nätet. Med en sådan kan du exempelvis slumpa fram:

 • Lottorad
 • Nummer
 • Ja eller nej
 • Stad
 • Lista
 • Grupper
 • Lag
 • Namn

Vanliga missförstånd om slumpen

Slumpen kan nästan verka magisk ibland och vem har inte haft ett eget lyckonummer? Ändå är det på sin plats att slå hål på några av de myter som finns kring detta begrepp.

Det är dags för ett visst nummer

Om ett särskilt nummer inte dykt upp på länge kan man tycka att ”nu är det dags”. Men chansen att det exempelvis ska bli nummer 3 på en tärning när den kastas är alltid 1/6, oavsett hur länge sedan det var nr 3 dök upp.

Lyckonummer och otursnummer

Det finns varken lyckonummer eller otursnummer. Ett lyckonummer kan vara ett nummer som dykt upp oftare än andra nummer i en dragning eller ett spel.

Den felaktiga slutsatsen blir då att dessa är lyckonummer och att de har större chans att dyka upp i framtiden. I praktiken är det varken större eller mindre chans att just dessa nummer slumpas fram.

Sannolikheten kan ändras

Sannolikheten att det blir ett visst resultat är olika beroende på om du ska förutse en kedja av handlingar från början eller ska räkna ut sannolikheten inför varje enskilt steg i handlingskedjan.

Detta leder ofta till tankefel. Ett konkret exempel på hur detta kan ställa till det är pojke eller flicka-paradoxen.

Vanliga frågor och svar om slumpen

Vad betyder slump?

Slump betyder att det saknas ett orsakssamband för att det ska bli ett visst resultat.

Vad är slumpen?

Slumpen är något som inte kan förklaras med orsak och verkan.

Vad styr slumpen?

Det är egentligen inget som styr slumpen, men naturlagar kan ibland påverka vilket resultat det ska bli.

Vad betyder slumpmässig?

Slumpmässig är detsamma som sporadisk eller slumpvis, något som bygger på slumpen.

Vem bestämmer ödet?

Ingen bestämmer ödet, i varje fall inte i spel. Där är det slumpen som avgör.

Vad heter slump på engelska?

På engelska heter slump randomness.

Källor